Hotline

0907 590 278

0933 331 268

Mr. Năm

SẢN PHẨM MỚI

Video

Tin tức

« Quay lại

Giá trị sản xuất kinh doanh ngành xây dựng đạt hơn 95 nghìn tỷ đồng

Tháng 8 năm 2014 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt cao hơn so với tháng 7, tháng 8 ước tiêu thụ nội địa đạt 4,19 triệu tấn, 8 tháng năm 2014 ước tiêu thụ nội địa đạt 32,85 triệu tấn bằng 67,7% so với kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất kinh doanh ngành xây dựng đạt hơn 95 nghìn tỷ đồng

TIN MỚIThứ trưởng Nguyễn Trần Nam: “Thị trường BĐS đã hồi phục” Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: “Thị trường BĐS đã hồi phục”

Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo 65/BC-BXD về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, ngay từ đầu năm 2014, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Qua đó giá trị sản xuất kinh doanh trong tháng 8 ước đạt 11.447,7 tỷ đồng, 8 tháng năm 2014 ước đạt 95.054,8 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch năm 2014, bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2013. 

Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 8 đạt 4.424,2 tỷ đồng, 8 tháng năm 2014 đạt 33.373,8 tỷ đồng, bằng 66,6% so với kế hoạch năm, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 8 đạt 4.721,8 tỷ đồng, 8 tháng năm 2014 đạt 43.094,4 tỷ đồng, bằng 68,2% so với kế hoạch năm, bằng 106 % so với cùng kỳ năm 2013.

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-64 triệu tấn, tăng 1,5-3% so với năm 2013, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5-15,0 triệu tấn.

Tháng 8 năm 2014 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt cao hơn so với tháng 7, tháng 8 ước tiêu thụ nội địa đạt 4,19 triệu tấn, 8 tháng năm 2014 ước tiêu thụ nội địa đạt 32,85 triệu tấn bằng 67,7% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu 8 tháng clinker và ximăng ước đạt 9,68 triệu tấn, trong đó xuất khẩu xi măng ước đạt 2,49 triệu tấn.

Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 8 đạt 90,9 tỷ đồng, 8 tháng năm 2014 đạt 920,9 tỷ đồng, bằng 67,8% kế hoạch và bằng 100% so cùng kỳ năm 2013.

Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 8 đạt 2.210,8 tỷ đồng, 8 tháng năm 2014 ước đạt 17.665,7 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch và bằng 112,9% so cùng kỳ năm 2013.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, nhập khẩu ước thực hiện tháng 8 đạt 6,2 triệu USD, 8 tháng năm 2014 đạt 88 triệu USD, bằng 76,4% so với kế hoạch năm; xuất khẩu ước thực hiện tháng 8 đạt 17 triệu USD, 8 tháng năm 2014 ước đạt 207 triệu USD, bằng 94,5% so với kế hoạch năm, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm vật liệu xây dựng.